Informatieve links

Geitenhouderij en gezondheid

VGO 1-2-3 : https://www.kennisplatformveehouderij.nl/ziekten-en-gezondheid/vgo-studies

Factsheet VGO: https://www.rivm.nl/documenten/factsheet-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-0

GGD

Standpunt GGD Nederland: https://www.ggdghor.nl/nieuws/2018/10/22/relatie-nabijheid-geitenhouderij-en-verhoogde-kans-op-longontsteking-bevestigd/

Advies GGD Limburg Noord Grotesteeg 8a: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/04-december/10:00/181204-16-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-628268-Advies-vanuit-GGD-d-d-2-oktober-2018.pdf

Advies GGD Frýslan: https://www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/advies-ggd-fryslân-over-geitenhouderijen/

Advies GGD Hart van Brabant: https://www.ggdhvb.nl/-/media/ggdwebsites-2016/hvb/bestanden/pdf/veehouderij-en-gezondheid-achtergrond.ashx

Gemeente Weert

Audiofragment gemeenteraad besluit tot standstill geitenhouderij , 30 mei 2018, onder punt 15: https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/30-mei/19:30#flowplayer

Antwoorden op vragen van diverse fracties tbv initiatiefvoorstel geitenhouderijen tijdens raadsvergadering 30 mei 2018: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/30-mei/19:30/Brief-antwoorden-op-vragen-initiatiefvoorstel-geitenhouderijen-4.pdf

Raadsvoorstel en besluit in kader geitenhouderijen d.d. 30 mei 2018: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/30-mei/19:30/Raadsvoorstel-geitenhouderijen-versie-4.pdf

Provincie Limburg

Provincie Limburg géén geitenstop (september 2018): https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180904_00072640/tot-2020-geen-geitenstop-in-limburg

Provincie Limburg wél geitenstop (december 2018): https://www.limburg.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsverordening/geitenhouderij/


Andere ‘geitenzaken’ in de regio


Rechtbank moet opnieuw oordelen over geitenhouderij Vlodrop, 7 maart 2019 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190307_00095419/rechtbank-moet-zaak-geitenhouderij-vlodrop-overdoen

Verzet inwoners Eys tegen geitenstal: gemeente moet juridische kosten vergoeden. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181008_00075912/gemeente-moet-kosten-actievoerders-eys-vergoeden

Gemeente Venlo staat uitbreiding geitenhouderij Belfeld toe, januari 2019
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190130_00090436/gemeente-akkoord-met-omstreden-uitbreiding-geitenstal-belfeld

'Geitenzaken’ landelijk

Geitenstop en toch uitbreiding giga-geitenstal in Gelderland.
Artikel Volkskrant 19-3-2019 https://www.volkskrant.nl/a-bf00d296d